Op woensdag 9 augustus had onze vereniging een afspraak met mevrouw Silvia Carrillo, de nieuwe burgemeesteres van Pratdip.

Wij waren met drie leden van het Bureau, Frederic Zuccheretti, JM Delchef (Jim) en de voorzitter Gérard Marais.

Voor de eerste keer, dat moeten we erkennen, werd onze vereniging (AVPR-SOS Planas) en haar vertegenwoordigers met respect en hartelijkheid ontvangen.
Van onze kant feliciteerden wij mevrouw Carrillo met haar succes bij de verkiezingen.

We hebben onze standpunten en onze eisen kunnen uitleggen. Samengevat, vandaag, maar ook in de toekomst willen wij, de inwoners van Planes del Rei, burgers zijn zoals de nwoners van Pratdip, met dezelfde rechten en plichten. Niet meer, niet minder.

Wij legden de Burgemeester uit dat de aanpak van onze vereniging vooral een manier was om ons te verzetten tegen de onrechtvaardige en illegale behandelingen van de Burgemeesters die haar voorgingen.
We werden ertoe gedrongen om de gemeente van Pratdip op legale wijze te bestrijden, niet voor ons plezier, maar omdat het meest fundamentele recht in ons opzicht was geschonden.

We hebben haar twee documenten nagelaten:

We vroegen haar opnieuw dat, in overeenstemming met artikel 26 van wet 7/1985 van 2 april, die de basis van het lokale systeem in heel Spanje regelt, de gemeente ons alle minimale diensten biedt, te beginnen met de straatverlichting…

De integratie

Wat de integratie van Planes betreft, vertelden we de burgemeester dat we niet begrepen waarom alleen de groene openbare plantsoenen geïntegreerd waren terwijl er op deze plaatsen niets veranderd was sinds hun oprichting in 1965, en waarom de rest van Planas niet….
Ze gaf aan ons toe dat ze het ook niet begreep.

Ze heeft herhaaldelijk haar verlangen naar transparantie hernieuwd en ons verteld dat zij vanaf nu persoonlik de leiding zal nemen over de problemen van de urbanisaties

We kunnen onszelf hier alleen maar mee feliciteren en hopen dat we eindelijk rustig kunnen werken om samen de problemen van Planes op te lossen. Ze stemt er ook mee in om onze advocaat, Maître Barquin, te ontmoeten, wat nog nooit eerder bij een van de vorige burgemeesters is gebeurd.

Dus als we deze eerste bijeenkomst moeten samenvatten, laten we zeggen dat deze zeer positief was, maar dat alleen de akties van de gemeente in de richting van legaliteit en rechtvaardigheid beantwoorden op de ernst van de situatie.

Voor de “Asociación de Vecinos de Planes del Rei (SOSPlanes)”
Voorzitter Gerard Marais

Share This