Solo versión en Catalan

Abans de començar, l`Óscar demana permís per gravar el ple, ja que en les Actes sempre hi ha errors desfavorables per a nosaltres. Li diuen que no. Li prohibeixen gravar el Ple.

1. Aprovacó de l’acta anterior

Abans de l’aprovació de les dues actes dels plens anteriors, vam demanar rectificacions i, tot i que va costar una mica, finalment es van admetre les rectificacions.

Una era repetir i afirma el que ens van dir anteriorment, a la pregunta:

Pregunta directa: si els alcaldes de Mont-roig i Hospitalet eren conscients de que la depuradora de les planes està parada fa 2 anys i aboca tota la merda a els equeficers cap a ells.

Van tornar a respondre que si i ho saben tots i confirmen.

2. Modificació de les finances fiscals:

Es van actualitzar totes les taxes de les ordenances fiscals, per adequar-les a l’IPC. Totes, menys el IBI. L’adequació a l’IPC suposa un increment del preu de l’1%.

Però la taxa reguladora de les escombraries s’augmenta un 10 %. El motiu és, segons diu el Sr. Alcalde, perquè l’Empresa Secomsa ha fet pujades de preu amb anterioritat i fins ara no s’havia modificat la taxa. I està prevista que aquesta empresa faci una altra pujada del 14%.

Vam preguntar per què van dir en tres pleno anteriors i conté en 2 actes que no pujarien els impostos, i per que en tres mesos ja tornen a incomplir les seves promeses, tot el que diuen. Ens diuen que no ho pot assumir l’Ajuntament, perquè la partida ja és molt deficitària (la recaptació per escombraries és inferior al que realment costa el servei amb l’empres Secomsa). Preguntem per què no es busca una altra empresa de recollida de residus, i ens diuen que és molt complicat, que aquesta és la del Consell Comarcal i ja va bé. Ens iduen també, que si la gent reciclés més, no pagaríem tant.

Votem en contra, però s’aprova pels seus cinc vots a favor.

Per aquest motiu, juntament amb el fet de que la recollida d’escombraries és pèssima, no inclou la neteja dels contenidors ni del punts de recollida i no és suficient duran l’estiu, ja que els contenidors de les planes esta a arrebossar, considerem que el servei mínim de recollida d’escombraries és molt precari, a més a més de que es fa a les fosques sense cap control.

Proposem que sigui un més dels punts de protesta de la manifestació que es convoca el dia 26 d’octubre.

3. Contracció del camí de les sorts:

Aquest punt és la continuació de la licitació del camí de les Sorts. Ens informen que va adjudicar a l`únic licitador que hi va MiJ Gruas S.A.

Ens abstenim.

4.Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per la prestació de serveis socials.

Votem a favor.

5. Aprovació del pla de delimitaci contra incendis

Votem a favor.

Decrets de l’alcadia:

Preguntem sobre els següents decrets:
-Subvenció de 5000€ pel futbol (per això sí que hi ha diners).

Açtre decret:
-Que hi ha agut una despesa Municipal per a un advocat per contestar i defensar les denúncies de Avança Pratdip cap a l’ajuntament.

Preguntes:

6. L’Avinguda Pratdip és una carretera de competència municipal. Per què no posen il·luminació?

Resposta: Perquè és privada, no és municipal. El problema de la llum és que, encara que ells arreglessin les bombetes, s’ha de fer un contracte amb Fecsa i l’Ajuntament no ho pot fer.

Se li contesta que mentre no es resolt el posible problema amb Endesa i ecu, l’ajuntament contracti i faci un nou comptador i iluminacio dels carres.

Resposta: No, No No
Resposta: com que No, No ho faran!!

7. Vam sol·licitar documentació en relació a la recollida d’escombraries i no ens han donat res. Per què?

Resposta: Ens contestaran en breu. Com que hi ha dades protegides no ens ho poden donar.

8.Demanem informació sobre el tractament de la processionària.

Resposta: El Sr Alcalde ens diu que el tractament que van fer l’any passat va ser un fracàs.

JS

– Leer también : El abogado de la entidad, confirma que las áreas comunes están registradas a nombre del ayuntamiento

Share This