Beste buren van Planes del Rei, Pratdip, Santa Marina en Sorts

Op vrijdag 22 juli ontvingen de twee raadsleden van Avança Pratdip een oproeping voor een buitengewone algemene gemeenteraadszitting die op dinsdag 26 juli werd gehouden om de volgende dossiers goed te keuren:

 1. Urgente algemene vergadering
 2. Afsluiting en liquidatie van de begroting 2021 (voor informatie)
 3. Buitengerechtelijke erkenning van studiepunten
 4. Wijziging kredieten 1/2022 door overschrijving
 5. Wijziging van de kredieten 2/2022
 6. Inkoop. Aanbesteding voor een loopbrug
 7. Motie over de toewijzing van 25% in de eerste lijn

Met deze dagvaarding heeft de gemeente ons alleen de stukken toegezonden die betrekking hebben op de punten 4, 5 en 7, zonder enige andere informatie over de andere punten.

De volgende maandag, 24 uur voor de algemene zitting, hebben we per e-mail het stadhuis verzocht om ons de ontbrekende documentatie op te sturen. We kregen geen antwoord en de twee raadsleden van Avança Pratdip werden gedwongen de algemene zitting bij te wonen zonder de gelegenheid om de documentatie rustig te bestuderen, om vragen voor te bereiden, en te debatteren over deze dossiers voor een ordeel te geven..
Het is niet de eerste keer dat het gemeentehuis deze houding aanneemt. Wij vinden deze handelwijze totaal ondemokraties.

We hebben daarom in onderling overleg besloten om toch naar deze algemene vergadering te gaan, zodat onze aanwezigheid in de notulen wordt vastgelegd. Toen ons echter het woord was gegeven over het eerste punt, hebben we uitgesproken dat we het er absoluut niet mee eens waren en uit protest verlieten we de vergadering zonder over enig punt te stemmen.

Nogmaals, de gemeenteraad van Pratdip behandelt de inwoners van Planas del Rey niet als inwoners van de gemeente en handelt op een autoritaire en dictatoriale manier.

De volgende épisode:

De gemeenteraad had tijdens de algemene vergadering van 1 juli 2022 aan de heer José Pescador en mij voorgesteld om, gezien het verzet van de eigenaren, het herverkavelingsproject te staken.

Maar op 1 juli, zonder ons te informeren, haastig en verrast, verwierpen ze de beschuldigingen en keurden ze de herverkaveling goed. In tegenstelling tot wat ze ons vertelden. We vermoeden dat ze dit deden om zichzelf te rechtvaardigen voor de rechter die de klacht behandelt van Sos Planes tegen de Gemeente Het ziet eruit als een erg aarzelende houding om uit de problemen te komen.

De volgende stap voor het stadsbestuur is om het herverkavelingsproject te laten registreren in het kadaster van Falset. Maar daarvoor heeft hij de goedkeuring van de griffier nodig, die hij nog steeds niet heeft.

We hebben nu drie oplossingen:

 1. De voortgang volgen van de rechtszaak die is aangespannen door Sos Planes, die zeker gevolgen zal hebben voor iedereen.
 2. Beroep bij de Geschillencommissie tegen de reparcelación.
  Een offerte opvragen bij de heer Barquin, de advocaat die alle zaken met Sos Planes afhandelt. We zullen hem vragen of hij bereid is om de zaak op te nemen en de kosten te bepalen
  Hebt U kennis van andere advokaten die ons kunnen helpen, laat het weten We zullen het erg op prijs stellen. De heer Barquin heeft veel kennis van verstedelijkingskwesties, maar een andere advokaat kan een goede hulp zijn.
 3. We kunnen beschuldigingen indien bij het kadaster van Falset, zodat de griffier de herverkaaveling wegens gebreken niet kan aksepteren.

Glòria Moreno, gemeenteraadslid voor Avança Pratdip

– Lees ook: Opinie

Share This